REDAMANCY

REDAMANCY

Sevgide karşılıklılık. Kişilerin birbirlerini eşit düzeyde sevmeleri. Sevgi niteliği ve niceliğinde benzerlik veya eşitlik durumu.
Sözcüğün kökeninin Latince redamo sözcüğü olduğu ve bu dilden İngilizceye redamancy şeklinde türetilerek girdiği ifade edilmektedir.
İnsanlar bazen görür görmez birbirlerini sevebilirler. İki insan aynı frekansta buluşabilir. Bu iki insanın kafasında öteden beri belirlenen arkadaş veya sevgili tipi örtüşebilir. Buna yıldırım aşkı deniyor.
Bazen de insanların birbirlerini sevmeleri için kısa ya da uzun bir süre gerekebilir. Bu süreye evlilik öncesinde flört deniyor. Esasen nişanlılık dönemi de toplumun onay verdiği yarı resmi bir flört dönemidir.
Nişanlılık denilen şey aslında tanışma, tanıma ve deneme süresidir. Taraflar bu süre sonunda karşılıklı olarak birbirlerini sevebilip sevemeyeceklerine bir karar verirler.
Görüldüğü gibi önemli olan çiftlerin birbirlerine katlanmaları değil birbirini sevmeleri ve aynı şekilde sevmeleridir. İşte bu duruma İngilizler redamancy terimini bulmuşlar.
Bir hayatı paylaşacak tarafların öncelikle özgür bir seçim ve karar verebilecek durumda olmaları gerekiyor. Tarafların yaşları ve toplumsal, kültürel düzeyleri büyük ölçüde belirleyici olacaktır. Taraflardan birinin veya ikisinin düşüncesi bile alınmadan yapılan, yaptırılan evlilikler daha baştan bir sorunla başlamaktadır. Çocuk yaştakilerin bu seçim ve kararı özgürce aldığını, kullandığını söylemek olanağı yoktur.
İngilizlerin bulup geliştirdiği bu terim bizim ülkemize de dayatılmaya çalışılan “çocuk gelin” sorunu dikkate alınca çok önemli olmaktadır.
19.07.2023
aCp

 

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.