ÇIKAR YOL

ÇIKAR YOL

Cléricalisme/ Klerikalizm: Toplumsal yaşamın her alanında anti-laik bir bakış açısıyla dinin, din kural ve kurumlarının belirleyici olmasını amaçlayan bir düşünce sistemi ve ona bağlı uygulamalardır.
Ülkemizde amaçlanan ve yapılmakta olan budur.
Bu tür girişimler Batı dünyasında tümüyle terk edilmiş ancak yine Batı ideologlarınca (Huntington vd.)Türkiye gibi ülkelerin bağımsız, laik, demokratik ilkeler yerine “Ilımlı İslam” adı altında dincileşmeleri önerilmiştir.
Batı kendisi laik, seküler bir sistemi benimsemişken kendi dışında kalan ülkeleri etnik ve dini ayrımcılıklarla daha rahat kontrol etmeyi planlanmıştır.
Bu oyuna gelmemek gerekmektedir.
Aklı ve bilimi esas alan laik, demokratik, çoğulcu, sosyal, çağdaş bir hukuk devleti tek çıkar yoldur.
26.08.2022

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.