TÜRKİYE’DE TARİKAT VE CEMAATLAR

 

BU KADAR ÇOK YÖN VE YOL TARİKAT VARSA ORTADA YOL DEĞİL YOLSUZLUK VARDIR.

 

Türkiye’deki tarikatlar ve Cemaatlar:

1. Menzilciler
2. Nakşibendi
3. İskenderpaşa C.
4. İsmailağa C.
5. Süleymancılar
6. Hazneviler
7. Yahyalı C.
8. Erenköy C.
9. Tufancılar
10.Kıbrısiler
11. Zilan C.
12. Reyhaniler
13. Hacegan C.
14. Işıkçılar
15. Arvasiler
16. Akfırat C.
17.Halidiye
18. Şeyh Muhammed
19. Nayır Erzincani
20. Bilvanis Grubu
21. Kadiri
22. Galibiler
23. İcmalciler
24.Tillocular
25. Muhammediye
26.Halisiye
27. Üveysler
28. Şeyh Osman C.
29. Zenbililer
30. Hüseyniler
31. Farukiler
32. Bilal-i Nadir
33. Kesnizani
34. Şettariye
35. Halveti
36. Cerrahiler
37. Uşşakiler
38. Şabaniye
39. Mısriyye
40. Ticaniler
41. Ruşeniye
42. İpek Yolu Gurubu
43. Sünbüliye
44. Nasuhiyye
45. İbrahimiye
46. Rifai Tarikatı
47. Kubbealtı C.
48. Çorum Dergahı
49. Mehmet Efendi C.
50. Maafiriler
51. Antakiler
52. Marufiler
53. Ayderussiyye
54. Sayyadiye
55. Zeyniyye
56.Sebsebiyye
57. Kantaniye
58. Bayramiler
59. Maşukiler
60. Aksarayiler
61. Edirneviler
62. Yakubi
63. Kabayiler
64.Kemaliler
65. Sühversiyye
66. Zeyniyye
67. Çeştiyye
68. Sabiriye
69. Nizamiyye
70. Fetullah Gülen C.
71. İlim Yayma C.
72. Kırkıncı Hocacılar C.
73. Yeni Asyacılar Grubu
74.Yeni Nesilciler Grubu
75. Aczimendiler
76. Meşveretçiler
77. Medzehra Gurubu
78. Zehra Vakfı
79. Okuyucular (Kurtoğlu)
80. Yazıcılar
81. Sungurcular Grubu
82. Medrese Alimleri
83. Vakfı
84. Şalvarlı Efe C.
85. Hayrat C.
86. Norşin Dergahı
(Şeyh Nurettin Mutlu)
87. Arif Efendi üfürükçü tarikatı
88. Hiranur

89. Adnan Oktarcılar (x)

Eksik varsa tamamlayın lütfen.

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.