SANSÜR YASASI

 

SANSÜR YASASI

TBMM’ nde kabul edilen ve kamuoyunda Sansür Yasası diye adlandırılan yasanın aşağıda metni yazılı bir maddesindeki “gerçeğe aykırı bilgi” kavramı en çok dikkat çeken özelliğidir.
A) Bir bilginin yalan/yanlış olduğunu kim belirleyecek?
Örneğin her şey gibi bir bilginin de gerçeğe aykırı olduğu veya olmadığı görecelidir. TÜİK enflasyonu, işsizliği % şu kadar diye açıklarken bağımsız ekonomiciler, ENAG % bu kadar açıklıyor.
İkisi birlikte doğru olamaz. Pekala, hangisi yalan/ yanlış? Bunlara kim karar verecek?
Devletin verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmaması da diğerleri kadar olasıdır.
B) Yalan ya da yanlış bilgiyi veren doğrudan iktidar ise bu yasanın uygulanma biçimi nasıl olacaktır?
Örneğin “Kabataş Yalanı”, “Camide Bira İçildi” şeklinde üretilen ve yayılan ayrıca devletin en üst organlarınca da defalarca tekrarlanan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu su götürmez şekilde kanıtlanmıştır. Bu yalan/yanlış bilgiyi üreten ve yayanlar hakkında da bu yasa uygulanacak mıdır?
C) Yasa hükmüne göre cezanın üst sınırı 3 yıldır. Bu da tutuklu yargılamaya kapı açan bir gerekçedir.
D) Bu yasa hükmüne göre yalan/yanlış olduğu öne sürülen bilginin gerçeğe aykırı olmadığı anlaşılırsa kişinin özgürlüğünden yoksun kalması ya da basın veya yayın organlarının uğrayacakları zararlar nasıl karşılanacaktır.
E) Bu yasanın yapılması için niçin seçim öncesi tarih belirlenmiştir? Bu yasa bir ihtiyaçtan doğuyor ise o ihtiyaç yasa koyucunun bugün mü aklına geldi?

“MADDE 29.
Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

Sevgili arkadaşlar bir bilginin, haberin, bir fikrin, düşüncenin yalan/ yanlış olduğu – gerçeğe aykırı olduğu veya olmadığı o bilgiyi üreten ve yayan gerçek veya tüzel kişilerin susturulmasıyla, tutuklanmasıyla veya faaliyetten alıkonulması ile sağlanamaz. Bu tür bilgilere karşı en etkin ve doğru yol doğru olduğu, gerçek olduğu öne sürülen bilginin kamuoyu önünde özgürce ve diğerleri ile eşit bir şekilde ortaya konmasıyla olur.
Yasak çıkar yol değildir.
Yasak mızrak gibidir. İçine sokulduğu çuvalı deler geçer.
Yasakçılık kendine güvensizliktir.
Yasak halkın güvenini yitiren bir iktidarın son çare olarak ve umarsızca başvurduğu bir önlemdir.
Yasak ve yasaklamalar yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmelidir.
aCp

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.