KÜÇÜK BURJUVALAR

KÜÇÜK BURJUVALAR

Günlük tüketim araç-gereçlerine sahip küçük burjuvalar dünyayı bunlardan ibaret sanırlar. Bunlarla mutlu ya da mutsuz olurlar. Oysa o araç-gereçleri yaptırmakta olan üretim araçlarının sahipleri, büyük – büyük burjuvalardır.
Bu büyük burjuvalar ne kadar izin verirlerse küçük burjuvalar o kadar mutlu olurlar. Başka bir anlatımla küçük burjuvaların kendilerini mutlu ya da mutsuz hissetmeleri büyük burjuvaların merhamet ve iznine bağlıdır. Küçük burjuvanın özgürlük sınırlarını büyük burjuva çicer.
Küçük burjuvalar, tarihin akışını değiştirecek imkân ve kabiliyetten yoksundurlar. Ayrıca kendi sınıf bilincine de sahip olmadıklarından özgürlüklerini ve buna bağlı mutluluklarını çok kez şımarıklık düzeyinde bir özgüven duygusu ile karıştırırlar. Zaman gelir mutluluktan kanat takıp uçarlar zaman gelir iki gözleri iki çeşme ağlarlar…
aCp
22.06.2016

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.