İHTİYAÇ VE ÇARE İLİŞKİSİ

İHTİYAÇ VE ÇARE İLİŞKİSİ
●Bir ülkenin adliye binalarının çok ve büyük oluşları o ülkede adalete olan ihtiyacın,
●bir ülkede sağlık kuruluşlarının çok ve büyük oluşları o ülkede sağlığa olan ihtiyacın,
● bir ülkede ibadet yer ve binalarının çok ve büyük oluşları o ülkede insanların bir şeye inanma-inandırma ihtiyacının
çok olduğunun göstergesidir.
■Bir ülkede eğitim ve öğretim kurumlarının çok ve gelişmiş olmaları yukarıda sayılan üç şeye olan ihtiyacın azaldığının göstergesidir.
Abraham Maslow kendine göre insan ihtiyaçlarını sıralamış ve böyle piramidal bir yapı oluşturmuş.
Piramidin tabanında yer alan fizyolojik ihtiyaçlar kişinin temel, fizyolojik ihtiyaçlarıdır. Beslenme, barınma, korunma ve üreme gibi.  Beslenme olmadan piramidin üst sıralaması olmuyor.
Yukarıya alınan dört küçük not ise bir toplumun ihtiyaç sıralamasına ışık tutabilir. Bu ihtiyaçlar ve onlara çare olarak yapılanlar birlikte düşünülmeli, alt ve üst sıraların birbirlerini etkilemeleri de göz önünde tutulmalıdır.
aCp
11.2022
Bir şunu diyen bir yazı 'Kendini Gerçekleştirme Estetik Bilme Anlama Saygı Saygınlık Ait olma Sevme- sevilme Güvenlik İhtiyacı Fizyolojik İhtiyaçlar' görseli olabilir

 

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.