EKONOMİK KRİZ VE ÇIKIŞ REÇETESİ

EKONOMİK KRİZ VE ÇIKIŞ REÇETESİ
Anlaşılan o ki; önümüzdeki 6 ay borç aramakla geçecek, bulunan para veya yaratılan rant 6 ay boyunca işçiye, memura, emekliye öğrenciye, işsize, yandaşa dağıtılacak, oy toplama senaryosunun 1. Perdesi böylece kapanacak. Seçim sıkıntısı da bu şekilde anlatılmış olacak.
Senaryonun 2. Perdesinde heybedeki turpun büyüğü ortaya çıkacak. Her zaman olduğu ve 12 Eylül rejiminde büyük başarı sağlandığı gibi ekonominin içine düştüğü krizden çıkış faturası başta işçiye ve sonra diğer emekçi kesimlere, köylüye ve esnafa kesilecek. Bu sınıf katmanlarından vergi ve zamlarla toplanan değerler anamalcıların hesabına transfer edilecektir.
Önümüzdeki dönemde istihdam daralması, işten çıkarmalar yaşanacaktır. İş koşulları işçiler aleyhine değiştirilecektir. Fazla çalıştırma, esnek çalışma, ödünç işçi, kiralık işçi gibi formüller uygulanacaktır. Taşeronlaşma artacaktır. Performans değerlendirmesi öne çıkarılacaktır. Evden çalışma, e ticaret artacaktır. İşçilik hakları budanacaktır. Kıdem tazminatı bu dönemde tarihte kendisine ayrılan yerine gönderilebilecektir. Grev, işi yavaşlatma gibi eylemlere, ifade özgürlüğüne, miting ve toplanma, yürüyüş haklarına yeni düzenlemeler yapılacaktır. Düzensiz yabancı işçi istihdamı, çocuk işçiliği teşvik edilecektir. İşçilik ücretinin maliyet içindeki payının azaltılması için sigorta primlerinde işçi payının artırılması, işveren prim paylarında devletin katkısı artırılacaktır. Hastalık vb sigorta dallarında işçi, emekçi katılım payı yükseltilecektir. Dolaylı vergilerde artışlar yapılacaktır.
Bu fatura daha da ağırlaşacaktır. Sendikalar gözden daha da düşürülecek ve düşmanlaştırılacaktır. Emekçilerin seslerini yükselmesine göz yumulmayacak, ne pahasına olursa olsun huzur ve güvenliği, iş barışını engelleyenler cezalandırılacaktır. İşçi emekçi kesimler mutlak anlamda daha da yoksullaşacak üretim düşük ücret politikaları ile ucuzlayacak, ihracat artacak, döviz rezervi büyüyecektir.
Adı konmamış bir IMF programı.
Krizden çıkış reçetesinin ilk satırları bunlardır. Bu reçete sayesinde bir kesim fedakarlık edecek diğer bir kesim rahatlayacaktır. Amaç ve izlenen ekonomik politika budur.
Kimsenin elinde sihirli değnek yok, kapitalizmin 300 yıldır bildiği uyguladığı yöntem budur. Neo liberal sistem bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. Enflasyon, zam, pahalılık gökten düşen göktaşları değildir. Bilerek isteyerek yapılan şeylerdir.
Yanılmayı çok isterim.
aCp

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.