DEĞER BİLEN İÇİN DEĞERDİR

 

 DEĞER BİLEN İÇİN DEĞERDİR

Yakınınızda veya uzağınızda bir kişi sizi ve yaptıklarınızı görmüyor veya göremiyorsa, görmezden geliyorsa, görmek istemiyorsa elbet bir nedeni vardır. Bunun nedenini veya nedenlerini araştırırken elbette kendi tutum ve davranışlarınızı gözden geçireceksiniz. Varsa yanlışınız düzeltecek ve sadece bekleyeceksiniz. Size bağlı olmayan bir durumu değiştirmek için uğraşmanın, hatta görünür olmak için çaba harcamanın hiçbir anlamı yoktur. Onu veya onun tutumunun nedenlerini sorgulamanın da bir yararı yoktur. Sizin hiç kimseyi yargılamak gibi bir göreviniz bulunmamaktadır.  Siz insan olmanın, bir topluluk halinde yaşamanın bir gereği olarak herkese elinizi uzatmak kadar başkalarının tercihlerine de saygı duymak zorundasınız.

Başkalarının tercihlerini değiştirmek için zor kullanmak konusu bile edilmeyecek bir davranıştır. Yasalara aykırı olduğu kadar insanlığın erdem anlayışına da ters düşer.

Zaman başı sonu olmayan büyük ve uzun bir akarsu gibidir. Ancak sizin testinize doldurabileceğiniz suyun miktarı testinizin boyutlarıyla sınırlıdır. Yeryüzünde belli bir zaman kesitinde var olan insan sayısı da belirsiz denecek kadar çok sayıdadır. Ancak çok sayıda insan içinde sağlıklı ilişki içinde olabileceğiniz insan sayısı sınırlıdır. Bu sınırlar arasında hareket edebileceğinize göre size sunulmuş olanakları iyi kullanmalısınız. Birine merhaba derken zaman testinizden ona bir ikramda bulunduğunuzu unutmayınız. İkramınızı kabul etmeyen, edemeyen veya kabul etme olanağı bulunmayan bir kişi zamanınızın boşa akıp gitmesine neden olacaktır. Siz bu çok sayıda insandan birine veya birilerine takılıp kalırsanız diğerleri ile daha sağlıklı ilişkiler veya iletişimler kurma olasılığınızı da yok etmiş olursunuz.

Ebette hiçbir kimse ve hiçbir olay karşısında vurdumduymaz olmayınız ama istenmeyene karşı ısrarcı da olmayınız. Konusu iyilik de olsa zorla iyilik yapmaya kalkışmayınız. Bu bir denge sorunudur. Bu duyarlı dengeyi kurmak ve sürdürmek de senin birincil ödevindir.
08.08.2022

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.