AYNANIN ARKASI

  • AYNANIN ARKASI

Kuşkusuz her bir canlı yaşadığı sürece çirkinliğin değil güzelliğin peşindedir. Doğa ve insan güzel olmak, güzellikler içinde olmak ister.
Son yüzyıllarda artan oranlarda insanın güzellik anlayışı değişti.
Üretim süreci içindeki güzellikler gözardı edildi. Tüketmek, tüketici olmak, tüketici görünmek, üretimi küçümsemek hüner sayıldı. İsraf etmek ile lüks ve gusto birbirine karıştırıldı. Güzelliğin içinden sevgi, doğallık, yer ve zaman unsurları söküp alındı. Güzelliğin kendine özgü kuralları yerine ben yaptım oldu şeklinde kaba bir kuralsızlık egemen oldu.
Kanımca üretim ve tüketimin amaç ve şekli üzerinde biraz kafa yormak, üretici güçler ve üretim araçları üzerindeki mülkiyeti gözden geçirmek zorunlu hale geldi. Günümüzde güzelliklerin yerini çirkinliklerin tümüyle kaplamaması için harekete geçilmeli.
# Aynanın Arkasına Gizlenen Aylak Adam @

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.