14 MAYIS İYİ, GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLSUN

14 MAYIS İYİ, GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLSUN

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimleri kim veya hangi parti yahut ittifak kazanırsa kazansın yapması gereken ilk ve en önemli şey hukukun üstünlüğünü ve halkın gereksinim duyduğu adalet duygusunu sağlamaktır.

Yönetimde sadakat ve nepotizm yerine liyakatın, kamusal harcamalarda saydamlığın esas alınmasıdır. Akılcı yatırım ve tüketim politikaları ile israfın önlemektir.

Dış ilişkilerde yurtta ve dünyada barış ilkesi doğrultusunda komşularla iyi ilişkiler içinde olmak ve küresel güçler karşısında bağımsız bir politika izlemektir.

Rant üzerinden kazanç sağlamak yerine üretim ekonomisine geçmektir.

Her tür ayrımcılığın sona erdirilerek toplumda barış ve huzurun sağlanması için laik, demokratik hakların genişletilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaktır.

Halktan yana halkçı, devrimci radikal kamulaştırmalarla beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde yatırımlar yapılmasıdır.

Sağlık ve eğitimin bir insanlık hakkı olduğu gerçeği kabul edilerek devlet tarafından ücretsiz karşılanması hedeflenmesidir.

Sürdürülebilir bir üretim ve tüketim politikaları ile doğaya, doğal kaynaklara saygılı davranılmasıdır.

Türkiye ekonomisinin önünde çok büyük engeller bulunmaktadır. Kimse birisinin veya birilerinin çıkıp her şeyi düzelteceğini düşünmemelidir.

Belki bunlardan da önemlisi çağı, çağdaş dünyayı gören, duyan, anlayan, kavrayan insanı yetiştirmek ve eğitmektir.

Ortadaki enkazın kaldırılması ve daha iyi yaşama için gerekli koşulların sağlanması için devlet aygıtının tüm gayretlerine halkın özveride bulunması için gerekli ortam ve koşullar oluşturulmalıdır.
Doğadaki bahar bize bağlı olmadan gelir ama toplumsal baharı getirecek halkımızın istek ve iradesi, azim ve gayreti, emek ve özverisidir.
aCp
10.05.2023

Yorum bırakın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.